logo         Ochrana osobních údajů dle GDPR

 

AGROMIT spol. s. r. o.

IČ: 02429080, DIČ: CZ02429080

Křivánky 745/18, 642 00 Brno

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 81328 (dále jako "správce")

kontaktní e-mail: kubota@agromit.cz, tel.: 558 694 324

 

a

MITRENGA a.s.

IČ: 26234599, DIČ: CZ26234599

Křivánky 745/18, 642 00 Brno

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3505 (dále jako „správce")

Kontaktní e-mail: dobryden@mitrenga.cz, tel.: 558 694 324

 

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné plnění, stejně jako pro účely předsmluvních jednání a dále pak k marketingovým účelům, v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy, a dále potom po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Po zániku smlouvy dále pak 10 let jako ochrana pro případ soudního sporu a také dle povinností uchovávat účetní doklady a účetní záznamy daných zákonem o účetnictví, zákonem o správě daní a poplatků a zákonem o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Osobním údaje jsou spravovány pouze zaměstnanci naší společnosti, příp. daňovými a právními poradci společnosti, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou státních institucí (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, atd.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

MDc1ZjN